Suomen Kulttuurirahasto jakoi ennätyssumman apurahoina

Kulttuurirahasto jakoi tänä vuonna apurahoina ennätykselliset 23 miljoonaa euroa. Apurahat ja palkinnot jaettiin rahaston vuosijuhlassa 27.2.2015.

Myös apurahahakemusten määrä oli tällä kertaa ennätyksellinen: viime syksyn hakuaikana hakemuksia tuli 9 500. Hakijoista yhteensä 1 018 eli 11 % sai apurahan.

Apurahan sai nyt siis entistä harvempi, kun hakemusten määrä lisääntyi edellisvuodesta peräti kahdeksallasadalla, mutta apurahansaajia oli aiempaa vähemmän. Apurahojen keskisuuruus kuitenkin kasvoi, sillä kokovuotisen työskentelyapurahan suuruutta nostettiin 2000 eurolla. Apurahojen keskisuuruus oli nyt tieteen aloilla 21 900 (vuonna 2014 20 300) ja taiteessa 15 700 (14 400).

Kaikki_hakemukset

 

Kaikki_apurahat

 

Eniten apurahoja myönnettiin taiteelliseen työskentelyyn (30 %) ja toiseksi eniten väitöskirjatyöhön (29 %). Post doc -tutkimuksen osuus apurahoista on kasvanut ja on nyt 12 %. Tapahtumien järjestämiseen myönnettiin 11 % apurahoista.

Apurahoista puolet myönnettiin taiteeseen, puolet tieteeseen. Molemmissa ryhmissä 11 % hakijoista sai apurahan. Haetusta euromäärästä voitiin rahoittaa 8 %.

Myöntöprosentti vaihtelee aloittain lahjoittajien tahdon mukaan, esimerkiksi farmasiassa 22 % hakijoista sai apurahan.

Ikäjakauma

 

Eniten apurahoja myönnettin ikäryhmälle 25-34-vuotiaat. Naisten osuus apurahansaajista nousi 60 prosenttiin. Apurahansaajista ulkomaalaisten osuus oli  8 %, kuten viime vuonnakin.

Naisten_osuus

 

Uusi tukimuoto Taidetta hoitolaitoksiin kiinnosti hakijoita. Hakemuksia tuli yli 400 ja apurahoja myönnettiin 34, yhteeensä yli 660 000 euroa. Vähintään 100 000 euron apurahoja myönnettiin tänä vuonna kaikkiaan kymmenen.

Eminentia-apurahoja (25 000 euroa) myönnettiin tänä vuonna kuusi. Eminentia-apurahat myönnetään  varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen hyödyntämiseen. Tavoitteena on saada uusia näkemyksiä ja yhteistyötapoja eri tieteen- ja taiteenalojen välille sekä kannustaa työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Keskusrahaston vuosijuhlassaan jakamien apurahojen lisäksi Kulttuurirahasto rahoittaa sekä säätiöiden Post doc -poolin että Professoripoolin hakijoita, molempia miljoonalla eurolla. Näin keskusrahaston kokonaisjako nousee 23 miljoonaan euroon (22 milj. euroa vuonna 2014). Lisäksi maakuntarahastot jakavat kevään vuosijuhlissa 10,5 miljoonaa euroa.

Tiedot kaikista myönnetyistä apurahoista löydät täältä.

, Jenni Heikkinen.